Celem projektu jest:

  • zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 80 osób z terenu Gminy Kowala,
  • wyposażenie 80 gospodarstw w sprzęt komputerowy,
  • podwyższenie wiedzy i umiejętności z zakresu Internetu i obsługi komputera poprzez organizację 14 trzydniowych szkoleń dla wszystkich beneficjentów ostatecznych,
  • aktywizacja osób będących uczestnikami projektu,
  • zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kowala.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

W wyniku realizacji projektu dostęp do internetu uzyska 80 osób zamieszkujących 80 gospodarstw domowych, z czego:

  • wszyscy są mieszkańcami Gminy Kowala,
  • 25 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 477zł, a ponadto osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe figurują w bazie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali,
  • 20 gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 583 zł, a ponadto osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe figurują w bazie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali,
  • 20 osób (dzieci i młodzież) pochodzi z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, które uprawnione są do uzyskania stypendiów socjalnych i występują w bazie świadczeniobiorców Urzędu Gminy w Kowali,
  • 15 osób niepełnosprawnych z minimum umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego w ramach systemu pomocy społecznej, to jest kwoty 1053 zł na jednego członka, a w przypadku osób samotnie gospodarujących 1431 zł i występujących w bazie świadczeniobiorców Urzędu Gminy w Kowali.

phpCalendar.php

<< Luty 2019 >>
N Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
34 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28    

Copyright by BAJPRO