Informacja


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z podpisanymi Umowami Użyczenia spoczywa na Państwu obowiązek odpowiedniej opieki nad sprzętem komputerowym i zestawem do odbioru sygnału Internetowego otrzymanym w ramach projektu „WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl” w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. Prosimy o zapobieganie gromadzeniu się kurzu na sprzęcie komputerowym oraz stosowanie odpowiednich preparatów do czyszczenia monitorów i klawiatury, które pozwalają utrzymać sprzęt w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie.

Ponadto przypominamy, że o wszelkich awariach i nieprawidłowościach dotyczących użytkowanego sprzętu w pierwszej kolejności należy informować Zespół Projektowy. W przypadku awarii sprzętu komputerowego wynikających z nieprawidłowego użytkowania, za ewentualne naprawy nie objęte gwarancją będą obciążani Uczestnicy Projektu. Odmowy zwrotu środków za serwis i naprawę komputerów oraz zestawów do odbioru sygnału Internetowego skutkować będą wypowiadaniem Umów Użyczenia, a sprzęt przekazany zostanie następnym osobom z listy rezerwowej oczekującym na wsparcie.

Informujemy również, iż w przypadku zmiany numeru telefony bądź danych teleadresowych na Uczestniku projektu ciąży obowiązek poinformowania o tym fakcie Zespołu Projektowego w celu aktualizacji danych.

Informacja1.       Awaria Internetu

 

-        Osobiście:

a)      bezpośrednio w Serwisie firmy: MULTIFOX Rojek Arkadiusz, ul. Gen. Okulickiego 58/70 Pawilon 11, 26-600 Radom;

b)      za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kowali – Biuro Projektu pok. 42.

 

-        Telefonicznie lub za pomocą fax:

a)      bezpośrednio z Serwisem MULTIFOX – 48 383-19-99;

b)      za pośrednictwem Urzędu Gminy – 48 610-17-60 wew. 43, 24.

 

-        Poczty elektronicznej:

a)      bezpośrednio na stronie Serwisu: www.multifox.pl – zakładka kontakt;

b)      za pośrednictwem Biura Projektu: www.internet.kowala.pl – zakładka kontakt.

 

2.       Awaria sprzętu komputerowego:

-        Osobiście:

a)       Urząd Gminy w Kowali – Biur Projektu pok. 42.

 

-        Telefonicznie lub za pomocą fax:

a)      Urząd Gminy – 48 610-17-60 wew. 43, 24.

 

-        Poczty elektronicznej:

a)      Biuro Projektu: www.internet.kowala.pl – zakładka kontakt.

 

Spotkanie w ramach kampanii promocyjnej!

W dniu 27.04.2011r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kowali odbędzie się spotkanie w ramach kampanii promocyjnej. Weźmie w nim udział 80 uczestników projektu, w tym osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież. Spotkanie ma na celu podniesienie poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uwaga! Ruszyły szkolenia! - 01.03.2011r.

W celu lepszego przyswojenia wiedzy z zakresu Internetu i obsługi komputera, 1 marca rozpoczęły się trzydniowe szkolenia dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Weźmie w nich udział 80 beneficjentów, w tym także dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki odbytym szkoleniom osoby te będą potrafiły korzystać z komputera i Internetu samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach rano lub w godzinach popołudniowych. Uwieńczeniem starań uczestników będzie otrzymanie stosownych zaświadczeń.

"Innowacyjna Gospodarka" w gminie Kowala

Mieszkańcy Trablic zakwalifikowani do „unijnego projektu internetowego" jako pierwsi otrzymali bezpłatne komputery wraz z dostępem do Internetu. Dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ciągu najbliższych tygodni do sieci internetowej podłączone zostanie 80 gospodarstw domowych. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie projektem Urząd Gminy w Kowali ubiega się o dotację na kolejne 250 zestawów komputerowych. Rekrutacja do nowego projektu planowana jest na początek przyszłego roku.

W ramach realizacji projektu pn. „WWW.pomockowala@ łączymy z przyszłością.pl" 18 lipca 2011 6 gospodarstw domowych otrzymało komputer wraz z dostępem do Internetu. Projekt pn.: „WWW.pomockowala@łączymy z przyszłością.pl" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion realizowany jest przez Urząd Gminy w Kowali. Całkowita wartość projektu wynosi 759 090 zł

80 gospodarstw zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji, która odbyła się na początku stycznia br. w najbliższym czasie uzyska bezpłatnie komputer wraz z dostępem do Internetu. Do korzyści wynikających z udostępnienia Internetu grupie docelowej należy zaliczyć przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i informacyjnemu tej grupy dzięki możliwości udziału w nowoczesnym życiu gospodarczym, komunikacji z innymi, możliwości podjęcia pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu w domu czy możliwości wykonywania powszechnych czynności życiowych jak zakupy przez Internet i dostęp do ofert pracy. Realizacja projektu zapobiega marginalizacji społecznej, ułatwi grupie docelowej sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się szybko rzeczywistości. W marcu wszyscy beneficjenci uczestniczyli w 14 trzydniowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Wśród osób spełniających kryteria znalazł się pan Jerzy Ratyński - uzdolniony słabo widzący młody mężczyzna, który podczas montażu komputera wraz z Internetem podarował dla Pana Wójta - Sławomira Stanika własnoręcznie namalowany obraz.

                 
                 
                 
           

W dniu 28 lipca 2011 roku 6 zestawów komputerowych trafiło do mieszkańców Mazowszan, Kotarwic, Trablic i Parznic

phpCalendar.php

<< Wrzesien 2018 >>
N Pn Wt Sr Cz Pt So
            1
23 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
2324 25 26 27 28 29
30           

Copyright by BAJPRO